Terton sanakirja 


1000Base - Gigabit Ethernet

100Base-FX - Kuituun perustuva 100 Mbit/s-nopeuksinen Ethernet-verkko

100Base-T - Nopea parikaapeli-Ethernet eli 100 Mbit/s-nopeuksinen Ethernet-verkko

100Base-TX - Kierrettyyn pariin perustuva 100 Mbit/s-nopeuksinen Ethernet-verkko

10Base2 - Ohut-Ethernet eli ohuella koaksiaalikaapelilla toteutettu 10 Mbit/s-nopeuksinen Ethernet-verkko

10Base5 - Paksu-Ethernet eli paksulla koaksiaalikaapelilla toteutettu 10 Mbit/s-nopeuksinen Ethernet-verkko

10Base-T - Parikaapeli-Ethernet eli kierretyllä parikaapelilla toteutettu 10 Mbit/s-nopeuksinen Ethernet-verkko

2B+D -liittymä - ISDN-perusliittymä (BRI), sis. 2 kpl B- eli tiedonsiirtokanavia 64 kbit/s ja 1 kpl D- eli merkinantokanava 16 kbit/s

30B+D -liittymä - ISDN-järjestelmäliittymä (PRI), sis. 30 kpl 64kbit/s B-kanavia

a/b-rajapinta - Analogisten päätelaitteiden liitäntärajapinta

a/b-sovitin (analogisovitin) - Sovitin analogisia päätelaitteita varten

ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line on lupaavimpia perinteistä puhelinlinjaa hyödyntävistä xDSL-tekniikoista. Uuden ajan nopea airut, joka siirtää monta megabittia sekunnissa. Se riittää mainiosti videokuvankin siirtoon

AUI - Attachment Unit Interface. Liitin, jolla laite voidaan liittää 10Base5-, 10Base2- tai 10Base-T-Ethernet -verkkoon erillisellä transceiverilla

B-kanava - ISDN:n 64 kbit/s tiedonsiirtokanava (puhe ja/tai data)

BOD - Bandwith On Demand, kuormituksen kasvaessa osaa ottaa toisen B-kanavan käyttöön ja pienemmällä kuormituksella taas vapauttaa toisen B-kanavan

BRI - Basic Rate Interface, ISDN-perusliittymä (kts. 2B+D)

Bridge - Silta. Laite, joka siirtää tietoyksikköjä eli kehyksiä verkkosegmentistä toiseen

Call bumping - Kanavan vapautus tarvittaessa kahta B-kanavaa käytettäessä. Esimerkiksi käytettäessä 2 x B-kanavan tiedonsiirtoa (128k) tuleva tai lähtevä puhelu pudottaa toisen B-kanavan pois puhelun ajaksi. Puhelun jälkeen alkuperäinen nopeus palautuu

CAPI - Common ISDN Application Programming Interface. Määritellyn mukainen ohjelmointirajapinta, jota esimerkiksi faksiohjelmat käyttävät ISDN:n kanssa

CHAP - Challenge Handshake Authentication Protocol. PPP-yhteyksillä käytettävä tietoturvaominaisuus. Se estää tiedonsiirtoyhteyden tunnistamalla oitis luvattoman käyttäjän

DHCP - Dynamic Host Control Protocol on avulias protokolla, joka tarjoilee internetiin kytkeytyneille tietokoneille automaattisesti niiden tarvitsemia IP-numeroita ja muita yhteystietoja

D-kanava - ISDN-merkinantokanava

DOD - Dial On Demand, ISDN-yhteys avautuu vain tarvittaessa ja linja pysyy käytössä laitekohtaisten asetusten mukaisen ajan

Ethernet - Maailman vanhin ja yleisin lähiverkkoteknologia, joka alunperin perustui 10 Mbit/s-nopeuksiseen koaksiaalikaapeliin, jonka kapasiteettia siihen kytketyt laitteet, esimerkiksi työasemat ja palvelimet, jakoivat keskenään sulassa sovussa. Nykyisin Ethernetissä on runsaasti hubeja ja kytkimiä ja muita aktiivisia laitteita

Euro-ISDN - Yleiseurooppalainen ISDN-standardi

Firewall - Palomuuri eli verkon vahti, joka estää tunkeutumisen verkkoon. Internetin aikakaudella tietoturvan kannalta välttämätön. Yksinkertaisimmillaan vain tietokone ja ohjelmisto, laajimmillaan todellinen turvapalvelu

Hub - Keskitin. Laite, johon työasemien kaapelit kytketään. Yhdistää verkossa olevat päätelaitteet tähtimäisesti toisiinsa

IP - Internet Protocol

IP-osoite - Internetin TCP/IP-protokollassa määritelty laitteen verkko-osoite, jonka avulla laite voidaan tunnistaa

ISDN - Integrated Services Digital Network, digitaalinen monipalveluverkko

ISDN-datasovitin - ISDN-liittymän S-rajapintaan liitettävä datapäätelaite (tietokoneessa joko sisäinen tai ulkoinen). Joskus puhutaan myös päätelaitteesta

ISDN-puhelin - ISDN-liittymän S-rajapintaan liitettävä digitaalinen puhelin

ISDN-vaihde - ISDN-perusliittymiä (2B+D) tai -järjestelmäliittymiä (30B+D) keskusjohtoina käyttävä digitaalinen puhelinvaihde

ISDN-verkkopääte - ISDN-perusliittymän laite, joka sovittaa 2-johtimisen tilaajajohdon 4-johtimiseen sisäjohtoverkkoon (kts. NT)

ISP - Internet Service Provider eli internet-palveluiden tarjoaja

LAN - Local Area Network, lähiverkko

MLPPP - Multilink PPP, useampien B-kanavien käyttö

MSN - Multiple Subscriber Number, moninumerointi, lisänumeroita kutsutaan MSN-numeroiksi

NAT - Network Address Translation on osoitemuunnospalvelu. Sen avulla voidaan esimerkiksi estää oman mikroverkon TCP/IP-osoitteiden näkyminen internetin surffailukäytössä

NDISWAN - Network Device Interface Specification Wide Area Network , määrittelyn mukainen verkkorajapinnan

NT - Network Termination, käytetään verkkopäätettä

PAP - Password Authentication Protocol eli autentikointiprotokolla. Sen avulla PPP:tä käyttävät laitteet tunnistavat toisensa

PCI - Personal Computer Interface tai Peripheral Component Interconnect. 32-bittinen väylä

PPP - Point-to-Point Protocol. Yhteyskäytäntö, joka sovittaa useita eri tietoliikenneprotokollia sekä asynkronisilla että synkronisilla linjoilla

PRI - Primary Rate Interface, ISDN-järjestelmäliittymä (kts. 30B+D)

PSTN - Public Switched Telephone Network, yleinen kytkentäinen puhelinverkko eli tavallinen puhelinverkko

Rajapinta - Interface. Tarkoittaa konkreettista tai loogista menetelmää, jonka välityksellä laitteiston osat kommunikoivat, esimerkiksi verkkokortit ja sarjaportit

RAS - Remote Access Service. Etäkäyttöpalvelu

Reititin - Router. Laite, joka sijoitetaan mitä erilaisimpien verkkotyyppien välille ja joka osaa välittää eli reitittää verkkotason kohdeosoitteen perusteella vastaanottamansa tietosähkeen oikeaan suuntaan

SDSL - Single Digital Subscriber Line on xDSL-tekniikan sovellus, joka lähettää ja vastaanottaa dataa pari megaa sekunnissa yhden puhelinlinjan välityksellä

Segmentti - Aktiivisen lähiverkkokomponentin, kuten hubin, sillan tai kytkimen, rajaama verkon osa. Esimerkiksi kierretyn parin työasemasegmentti

S-rajapinta (S/T-rajapinta) - ISDN-päätelaitteiden liitäntärajapinta

SUA - Single User Account, internettiin päin näkyy koko lähiverkosta vain yksi IP

Switch - Kytkin on laite, joka siirtää verkossa kehyksiä segmentistä toiseen. Toimii kuten silta, mutta vikkelämmin: ei odota koko kehystä, vaan saattaa kytkeä jo kohdeosoitteen perusteella

S-väylä - ISDN-liittymän sisäjohtoväylä, johon digitaaliset ISDN-päätelaitteet liitetään

T1 - T1 on amerikkalainen tiedonsiirtonopeuden standardi (1,544 Mbps). Vastaavaa eurooppalaista kutsutaan E1:ksi (2,048 Mbps)

TA - Terminal Adaptor, päätesovitin - laite joka sovittaa muiden kuin ISDN-päätelaitteiden liitännöillä varustettuja laitteita ISDN-liittymän S-rajapintaan

TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol on internet-protokollaperhe. Koostuu TCP-kuljetuskerroksesta ja IP-reitityspalvelusta

TE - Terminal Equipment, päätelaite

Transceiver - Mediamuunnin, joka muuntaa verkkoliitännän toiseksi (esim. AUI / BNC)

Tunnelointi (L2TP) - Tunnelointi on turvallinen tapa ottaa tietoliikenneyhteys avoimen verkon, esimerkiksi internetin, yli. Sitä käytetään paljon palomuuriratkaisujen yhteydessä

U-rajapinta - ISDN-verkkopäätteen ja keskuksen (tilaajajohdon) välinen rajapinta

USB - Universal Serial Bus - Intelin kehittämä nopea sarjamuotoinen liitäntä, jonka avulla voi kytkeä työasemaan oheislaitteita, vaikka lennosta

U-väylä - Verkkopäätteen ja puhelinkeskuksen välinen tilaajajohto

WAN - Etä- tai laajaverkko eli Wide Area Network. Verkko, joka yhdistää kaksi tai useampia lähiverkkoja toisiinsa

VDSL - Very high data rate Digital Subscriber Line on xDSL-tekniikoista nopein, mutta se vaatii myös lyhyimmät johdot

xDSL  - Digitaalinen tilaajajohto eli x Digital Subscriber Line on yleisnimi mm. HDSL, SDSL, ADSL ja VDSL -tekniikoille. Ne perustuvat puhelinlinjojen hyödyntämiseen uudella tekniikalla. Ensimmäisen kalpean varjon tämän tekniikan mahdollisuuksista antoi ISDN